Zawezwanie do próby ugodowej ubezpieczyciela a właściwość sądu – zagadnienie prawne

Zawezwanie do próby ugodowej ubezpieczyciela a właściwość sądu – zagadnienie prawne
Z uwagi na fakt, że postępowanie pojednawcze zostało uregulowane zaledwie trzema artykułami Kodeksu postępowania cywilnego, to w praktyce stosowania tej instytucji powstają liczne wątpliwości interpretacyjne. Sąd Okręgowy w Toruniu uznał, zaś że kwestia właściwości miejscowej sądu rozpoznającego wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie roszczeń z tytułu ubezpieczeń, jest na tyle istotna, a jednocześnie budząca poważne wątpliwości, że postanowił...

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek

Ugoda w sprawie o zachowek a powaga rzeczy osądzonej, czyli kolejny pozew o zachowek
Sprawy o zachowek bywają skomplikowane, czasochłonne, kosztowne i obarczone bardzo dużym ładunkiem zaangażowania emocjonalnego stron. Niemniej, właśnie te cechy spraw o zachowek często motywują strony do zawarcia ugody. Bywa jednak i tak, że osobie która dochodziła zapłaty zachowku i zawarła ugodę przychodzi zmierzyć się z problemem, czy wszczynać kolejne postępowanie o zachowek z tego powodu, że ugoda nie wyczerpała wszystkich roszczeń z tytułu zachowku. ...

Uchylenie się od skutków prawnych ugody

Uchylenie się od skutków prawnych ugody
Możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli składającego się na zawarcie ugody została uregulowania w szczególny sposób przepisem art. 918 k.c. Nie stosuje się zatem przepisu art. 84 k.c., lecz sposób i termin uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia nadal określają przepisy części ogólnej Kodeksu cywilnego, tj. art. 88 k.c. (por.wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2008 r., sygn. akt I ACa 876/08). Prze