Nowelizacja kpc i nowe wymagania formalne pozwu

Nowelizacja kpc i nowe wymagania formalne pozwu
Za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów z dnia 10 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595), z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie wiele zmian w postępowaniu cywilnym w kwestii ugodowego załatwiania spraw. Nowelizacja kładzie duży nacisk na polubowne załatwianie spraw przed wniesieniem pozwu, nakłanianie stron do zawarcia ugody i skorzystania z mediacji. Co najcieka...