paweladwokat Paweł Stachniałek

Doprowadzenie do porozumienia stron i zwieńczenie negocjacji podpisami pod ugodą daje mi satysfakcję zawodową. Z zebranego przeze mnie doświadczenia zawodowego wynika, że nawet w sprawach nierokujących zawarcia ugody warto rozważyć złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Zdarzało mi się bowiem zawierać ugodę w postępowaniach pojednawczych, które dawały jedynie cień szansy na jej zawarcie, a w normalnym postępowaniu sądowym spór mógłby toczyć się latami i pociągać za sobą znaczne koszty postępowania. Zawezwanie do próby ugodowej jest w mojej ocenie wspaniałą okazją do przekonania przeciwnika, że toczenie długoletniego sporu przed sądem jest zdecydowanie gorszym sposobem rozwiązywania sporu. Problematyka zawierania ugody bywa jednak niesłusznie bagatelizowana, a niewłaściwe sporządzenie ugody może rodzić poważne negatywne konsekwencje dla stron.

Zapraszam do lektury wpisów i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi zawierania ugody.

Współtwórca Kancelarii Prawnych Stachniałek oraz właściciel Kancelarii Adwokackiej.