Niniejsza strona służy dzieleniu się spostrzeżeniami dotyczącymi zawierania ugód i stworzeniu przestrzeni dla innych osób chcących przedstawić własne doświadczenia i uwagi dotyczące tej problematyki. Strona kierowana jest zarówno do profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych czy adwokatów, jak i osób szukających odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące zawierania ugody pozasądowej, ugody sądowej, czy podjęcia postępowania pojednawczego.

radca prawny