Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a uchylenie się od skutków porozumienia, czyli nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę   Mówiąc o ugodzie, nie sposób nie wspomnieć o ugodowym sposobie rozwiązywania stosunku pracy. Warto jednak wiedzieć, że zawarcie takiego porozumienia może być podważone. Jeśli bowiem oświadczenie jednej ze stron zostało złożone pod wpływem błędu, to otwiera się pole do rozważań, czy możliwym jest skutecz...

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych
Za sprawą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 roku o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, zmieniły się przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych obecnie wynosi już 300 złotych, a nie jak dotychczas jedynie 40 złotych. Nowa wysokość opłaty wpro...