Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a uchylenie się od skutków porozumienia, czyli nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę   Mówiąc o ugodzie, nie sposób nie wspomnieć o ugodowym sposobie rozwiązywania stosunku pracy. Warto jednak wiedzieć, że zawarcie takiego porozumienia może być podważone. Jeśli bowiem oświadczenie jednej ze stron zostało złożone pod wpływem błędu, to otwiera się pole do rozważań, czy możliwym jest skutecz...