Dochodzenie zadośćuczynienia po zawarciu ugody

Dochodzenie zadośćuczynienia po zawarciu ugody
Zgodnie z przepisami art. 445 § 1 w zw. art. 444 § 1 k.c., w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia możliwym jest przyznanie przez sąd pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W sprawach o zadośćuczynienie możliwym jest zawarcie ugody, jednak okazuje się że coraz więcej osób poszkodowanych zgłasza się do Kancelarii z problemem polegającym na tym, że po zawarciu ugody sądowej pojawiły się nowe krzywdy, które nie były pr