Zawezwanie do ugody

Zawezwanie do ugody

Zawezwanie do ugody, a właściwie zawezwanie do próby ugodowej w postępowaniu pojednawczym
Więcej...
Ugoda w procesie

Ugoda w procesie

Zagadnienia dotyczące zawierania ugody sądowej w procesie i postępowaniu nieprocesowym
Więcej...
Ugoda pozasądowa

Ugoda pozasądowa

Zagadnienia związane z zawieraniem ugody przed wszczęciem postępowania sądowego i po jego zakończeniu.
Więcej...

Ostatnie wpisy

08
Maj

Nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem a uchylenie się od skutków porozumienia, czyli nieważność porozumienia rozwiązującego umowę o pracę   Mówiąc o ugodzie, nie sposób nie wspomnieć o...
09
Kwi

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej dla roszczeń o wartości ponad 10 000 złotych

Za sprawą wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 roku o o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, zmieniły się przepisy ustawy z d...
03
Lut

Ugoda w sprawach pracowniczych – uwagi ogólne

Dzisiaj gościnny wpis na temat ugody w sprawach pracowniczych, autorstwa Pawła Orzechowskiego. Nie zawsze, żeby zakończyć spór między stronami, należy oczekiwać na wydanie wyroku. Alternatywną meto
17
Sty

Dochodzenie zadośćuczynienia po zawarciu ugody

Zgodnie z przepisami art. 445 § 1 w zw. art. 444 § 1 k.c., w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia możliwym jest przyznanie przez sąd pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doz...

O ugodach

Zawezwanie do ugody

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi sto...
więcej

Ugoda pozasądowa

Osoby, które doświadczyły już dochodzenia roszczeń na drodze sądowej wiedzą, że nawet łatw...
więcej

Ugoda w procesie

Zdarza się tak, że pozornie prosty proces toczyć się może kilka lat. Kolejne terminy, kole...
więcej

O ugodach

Wszystkie wpisy
więcej